Song song với những cái tiến tuyệt vời về tính năng bảo mật " Activetion Lock" bằng tài khoản iCloud mà iOS7 mang lại thì cũng không ít người dùng gặp phiền toái với tính năng này nếu quên Password iCloud.

Ở bài viết này, tớ sẽ hướng dẫn cách xoá tài khoản iCloud không cần Password trên thiết bị chạy iOS7 đang sử dụng bình thường đối với những người dùng vô tình quên Password của tài khoản iCloud muốn xoá.

Bước 1:

Tắt toàn bộ kết nối mạng gồm Wifi + dữ liệu di động + 3G

Tắt Wifi


Tắt dữ liệu di động + 3G

Bước 2:

Vào mục iCloud từ Settings > iCloud > Account và xoá trắng trong ô PasswordClick vào "Done" và ấn "Oke" trong bảng thông báo sau đó ấn "Cancel"


Bước 3:

Chuyển mục "Contacs" từ "On" sang " OFF" và chọn " Delete From My iPhone" khi hiện thông báo


Bước 4:

Chọn "Delete Account" và tiếp tục chọn " Delete From My iPhone" khi hiện thông báo

Kết quả:

Tài khoản iCloud trước đó đã bị xoá và bạn có thể
đăng nhập tài khoản iCloud khác vào để tiếp tục sử dụng.

Lưu ý:

- Cách trên chỉ sử dụng được với các thiết bị chạy iOS7 đang dùng bình thường
- Khi Restore Firmware hay Reset thiết bị bằng cách chọn " Erase All Content and Settings " thì vẫn sẽ phải nhập Password của tài khoản iCloud cũ để Active thì mới sử dụng được.

bổ sung:

Nếu làm tới bước 4 account chưa được thoát ra được => Thì off hết các dịch vụ mail, note, calendar,...

Bước 5: Kéo xuống dưới xóa luôn account =>

 
---------------------------------------------------------------------------