Dưới đây là những bước kiểm tra cơ bản dành cho những ai đang có ý định sở hữu một chiếc điện thoại cũ. Cách làm này có thể áp dụng với mọi điện thoại, smartphone hay máy tính bảng.rn

Kiểm tra số IMEI

Mỗi người chúng ta sẽ sở hữu một mẫu DNA khác nhau, và những chiếc smartphone cũng như vậy. Có thể xem số IMEI cuả những chiếc điện thoại di động cũng giống như một đoạn mã DNA. Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy 2 chiếc điện thoại có số IMEI giống hệt nhau, trừ trường hợp một trong hai chiếc điện thoại đó có vấn đề. Do đó, khi mua một chiếc điện thoại cũ, bạn nên tiến hành kiểm tra kỹ càng về số IMEI.

Có thể thực hiện điều này bằng cách mở phần bàn phím số của điện thoại và nhập *#06#. Lúc này một cửa sổ được mở lên sẽ hiển thị thông tin về số IMEI của máy.