Samsung FOLD 4 256GB 5G

Giá VND: 40.090.000 55.000.000
Giá RUB: 111.983
Trạng thái: Còn hàng