Thẻ nhớ Micro 16gb

Giá VND: 700
Giá RUB: 2
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm